Ethics Filmservice waar film & maatschappij elkaar ontmoeten

Verdieping op ethische en maatschappelijke thema’s,
voor professionals en studenten.

probeer nu gratis

Reflectie helpt je groeien als professional

Werken met mensen betekent dat je bijdraagt aan het leven en aan de levenskwaliteit van een ander. Vaak mensen in een kwetsbare positie. Dat maakt dit werk zo mooi, maar ook complex. Hoe ga je bijvoorbeeld om met ethische kwesties of met mensen die anders naar de wereld kijken dan jijzelf? Reflecteren is onmisbaar.

Documentaires zijn het middel bij uitstek om ethische en maatschappelijke kwesties bespreekbaar te maken. Dat is het uitgangspunt van Ethics Filmservice. Deze films zijn een middel om het gesprek aan te gaan, te observeren en te reflecteren. Met studenten, met collega’s. En om met een bredere blik en nieuwe inspiratie terug te keren naar de dagelijkse praktijk.

Nieuwste films

Over Ethics Filmservice

Anderen over Ethics Filmservice

Dit moeten alle studenten hebben!

Yolande Voskes
Vrije Universiteit Amsterdam

" Een goede documentaire zegt zoveel meer als het lezen van een goed boek."

Dr. Margo van Hartingsveldt
Opleidingsmanager Ergotherapie, Oefentherapie en Interprofessioneel Paramedische Zorg | Lector Ergotherapie – Participatie en Omgeving