“Waar film & maatschappij
elkaar ontmoeten”

Welkom bij Ethics filmservice!

Wij geloven dat goede films en documentaires mét nagesprek bijdragen aan positieve maatschappelijke of individuele verandering in voelen, denken en doen. We programmeren filmproducties met een maatschappelijk relevant thema of een ethisch dilemma. Dit koppelen we aan een nagesprek. Zo dragen we bij aan nieuwe inzichten, maken we moeilijke onderwerpen bespreekbaar, brengen we nuance aan en stimuleren we het kritisch denkvermogen.

Online vertoningen

In dit overzicht treft u onze live vertoningen aan waar u een ticket voor kunt reserveren. Wilt u ook een online filmvertoning met nagesprek organiseren of heeft u een goed idee voor een live-vertoning? Neem dan contact met ons op.

menssamenlevingzorgwelzijnarmoedeinclusiviteitmigratiediversiteit
milieuklimaatveranderingenergietransitieverduurzamingeconomie
opgroeienouder wordenleven & doodgeloof & religiedeugd & ondeugd