documentaires & filmfragmenten voor training, les en professionele ontwikkeling
films voor training, les en professionele ontwikkeling
word nu lid

Filmmakers

Uit eigen ervaring weten we hoe moeilijk het is als maker om een goed platform te vinden waar je film bekeken wordt en impact maakt.
Met Ethics Filmservice verbinden we (onafhankelijke) filmmakers met hun publiek. De abonnees van het platform zijn professionals werkzaam in de sociaal-maatschappelijke sector. Abonnementhouders kunnen contact opnemen met jou als maker via het contactformulier bij een film, zodat je uitgenodigd kan worden voor een nagesprek. Dit kan een nagesprek op locatie zijn, of online via de audio tool op het platform.
Daarnaast willen we dat makers met ons meegroeien. Ethics Filmservice is een sociale onderneming. We kopen de films niet in, maar betalen de rechthebbenden jaarlijks 25% van de inkomsten uit abonnementsgelden. Die 25% verdelen we over alle films die op het platform staan aan de hand van een verdeelsleutel. Groeit het platform? Dan groeit jouw aandeel met je film mee.

Soort films

Korte en middellange films met onderwerpen over mens en maatschappij, zorg en welzijn, filosofie en ethiek of natuur en klimaat zijn geschikt voor Ethics Filmservice. Zowel documentaires als fictie films zijn welkom.
Screeners worden ingeleverd via Filmfreeway. Nadat je je screener hebt ingeleverd wordt deze bekeken door de Ethics Filmservice selectiecommissie. Als je film is geselecteerd tekent de rechthebbende een overeenkomst met Ethics Filmservice. Voor het inzenden van een film via Filmfreeway vragen we €15,- zo voorkomen we dat er ook veel niet-relevante films worden ingestuurd. Voor de volledige voorwaarden verwijzen we je naar onze Filmfreeway pagina, bij Rules & Terms.


Heb jij een film waarvan je denkt dat deze geschikt is voor Ethics Filmservice? Via onderstaande knop kun je jouw film insturen. Voel je altijd vrij om contact met ons op te nemen.

Film insturen

Met steun van

Met steun van