Dokter Kees

64 minuten
Is Willy nog wilsbekwaam en kan hij zelf nog beslissen of hij wil leven? Of voldoet Willy aan wat hij ooit heeft opgeschreven en mag hij op basis van zijn wilsverklaring euthanasie krijgen? Een documentaire over de zoektocht van een arts naar de wil van zijn patiënt. Is Willy still legally competent and can he decide for himself whether he wants to live or die? Or does his condition meet the criteria he wrote down earlier, and can he receive euthanasia based on his living will? A documentary about a doctor’s search for his patient’s will.
menssamenlevingzorgwelzijnarmoedeinclusiviteitmigratiediversiteit
milieuklimaatveranderingenergietransitieverduurzamingeconomie
opgroeienouder wordenleven & doodgeloof & religiedeugd & ondeugd